/ Λοιπά προγράμματα - Πιστοποιήσεις - Χρηματοδοτούμενα - Επιδοτούμενα /

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση - ενδυνάμωση & αναβάθμιση των προσόντων & των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Λοιπά προγράμματα Ελεύθερα Συγχρηματοδοτούμενα

Λοιπά προγράμματα

(Μη Ενεργό) Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται…

Η εταιρεία Honesty αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» στα πλαίσια της ενίσχυσης των επιστημόνων που εντάσσονται στους (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους…

Προγράμματα επιμόρφωσης για τεχνίτες συνεργείων

Σύμφωνα με το εδάφιο (β) του άρθρου 1 της υπ. αριθ. Οικ.902/24/8-01-2004 (ΦΕΚ 66/Β) και κατά τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207 Α) ορίζεται ότι όλοι οι εμπειροτέχνες που δεν έχουν τίτλο σπουδών είτε αυτοί είναι απασχολούμενοι τεχνίτες είτε εκμεταλλεύονται είτε συνεκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών…

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών

«ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.100/ΦΕΚ177(Β)/06-10-2010)»Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές, διπλωματούχους μηχανικούς (μέλη του ΤΕΕ), πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και σε μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας (κατ’εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής & εθνικής νομοθεσίας) , να αποκτήσουν την άδεια ενεργειακού…

Σεμινάριο για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το ΚΕΚ HONESTY διοργανώνει προγράμματα e-learning προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Σεμινάρια Security).Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ. Το ΚΕΚ HONESTY έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (Κ.Ε.Μ.Ε.Α) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ώστε να υλοποιεί…