/ Εργαζόμενοι - Επιχειρήσεις /

Η επιδότηση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι 160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο-καταρτιζόμενο

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων Λ.Α.Ε.Κ. 1-30

Λ.Α.Ε.Κ. 1-30

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων Λ.Α.Ε.Κ. 1-30

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις».


/ Προϋποθέσεις Συμμετοχής /
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εργαζόμενων της επιχείρησης στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι:
- Η επιχείρηση να μην απασχολεί συνολικά πάνω από 25 εργαζόμενους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους
- Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν να είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. (να έχουν ένσημα)

/ Όροι προγράμματος /
- Ωφελούμενοι θα είναι οι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ
- Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες (κυρίως 10 απογεύματα) εκτός ωραρίου εργασίας
- Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής του εργαζόμενου ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης
- Η επιδότηση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι 160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο-καταρτιζόμενο

Σαs ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

>>>

Σας ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input