/ Εργαζόμενοι - Επιχειρήσεις /

Οι εργοδότες που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕΚ Honesty και να υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που ορίζει ο ΕΦΕΤ.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων

Σεμινάριο Ε.Φ.Ε.Τ.

Σεμινάριο Ε.Φ.Ε.Τ.

 

Το ΚΕΚ Ηonesty, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης, ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να  καταρτίσουν το προσωπικό τους πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕΚ Honesty και να υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που ορίζει ο ΕΦΕΤ.

 

 / Ποιους αφορά /
Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή τη διάθεση τροφίμων καθώς και με την επεξεργασία, την αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική και τα εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν το προσωπικό τους  που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων (νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

 

Ποιοι δε μπορούν να συμμετάσχουν  /
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP οι οποίες μπορούν ή να εφαρμόσουν προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.


Επίσης, από το προσωπικό εξαιρούνται όσοι διαθέτουν έγκυρο τίτλο σπουδών σχετικό με θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

 

Διάρκεια Προγράμματος /

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών
Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος η εταιρεία μας εκδίδει προσωρινές βεβαιώσεις προς τους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν ,διενεργούμενες από τον ΕΦΕΤ, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται κατάθεση σε λογαριασμό του ΕΦΕΤ τριάντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα (ως «εξέταστρα»).

Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα υλοποίησης.

Μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης εξεταστικής διαδικασίας ο ΕΦΕΤ θα εκδίδει οριστικές βεβαιώσεις στους επιτυχόντες στις εξετάσεις, βάσει των αποτελεσμάτων.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από ΕΔΩ.

Σαs ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

>>>

Σας ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input