/ Άνεργοι /

Εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 €

Επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher για άνεργους 30 έως 49 ετών

Voucher 30 έωs 49 ετών

 Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση
στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών
σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει στις 26/02/2021 και ώρα 14:00.

Αντικείμενο

Η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Σκοπός

Η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι οι κλάδοι Επιχειρήσεων Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών, Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας, Τουρισμού – Επισιτισμού.

Φάσεις Υλοποίησης

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 580 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών και η πρακτική άσκηση σε συναφείς θέσεις θα είναι συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00ευρώ/ώρα)

Προϋποθέσεις

1. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990
(Επεξήγηση: *Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.)

2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).
3. Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

Σαs ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

>>>

Σας ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

Δείτε επίσης