(Μη Ενεργό) 2019 Voucher ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών

 Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση
στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών
σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

 

Αντικείμενο

Η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Σκοπός

Η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων.

Φάσεις Υλοποίησης

1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 3 φάσεις.
2. Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας εκατόν είκοσι έως διακοσίων (120-200) ωρών ανάλογα με την ειδικότητα.
3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
4. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας τετρακοσίων έως τετρακοσίων ογδόντα (400-480) ωρών.

Ειδικότητες

• Ελασματουργικές εργασίες
• Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
• Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
• Χειρισμού εργαλειομηχανών
• Αισθητικοί
• Μακιγιέρ
• Τεχνίτες νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ κ.α.)

 

Σαs ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

>>>

Σας ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

Δείτε επίσης