/ Άνεργοι /

Σκοπός των προγραμμάτων, η ενδυνάμωση & αναβάθμιση των προσόντων & των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για τη διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Επιδοτούμενα προγράμματα για άνεργους

Επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων

Voucher ανέργων ηλικίας 18 έως 65 ετών (Ενεργό)

 Νέο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης (voucher) του ΟΑΕΔ για ηλικίες 18-65 ετών Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Αντικείμενο Τα προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και περιλαμβάνουν θεωρητική…

(Μη ενεργό) Nέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας

  Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης για την υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»   Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε ωφελούμενους  οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :…

(Μη ενεργό) Voucher ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών

 Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθησηστην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετώνσε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής   Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει στις 26/02/2021 και ώρα 14:00. Αντικείμενο Η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας…

(Μη ενεργό) Πρόγραμμα Κατάρτισης Ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας

  Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης HONESTY αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με αντικείμενο Κατάρτιση Ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων». / Αντικείμενο…