17/02/2014 - Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Δήμου Ξάνθης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση Δήμου Ξάνθης» προσκαλεί τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ξάνθης να συμμετάσχουν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» στην Πράξη με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Δήμου Ξάνθης» το όποιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και η ενδυνάμωση των 80 ωφελούμενων που κατοικούν στο Δήμο Ξάνθης που πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
 
 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

• Εγγεγραμμένους άνεργους απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Νέους επιχειρηματίες, που επιθυμούν να κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού.

Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που επιθυμούν να κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού, (με ατομικό πραγματικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες έως 3.000€, ή αντικειμενικό εισόδημα από λοιπές πηγές έως 9.000€, για το οικονομικό έτος 2013).
 
 
Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ
Δείτε τα δικαιολογητικά ΕΔΩ
Δείτε την αίτηση ΕΔΩ