ΤΟΠΣΑ - "Ανάπτυξη Λετρίνων Πύργου"

   Προβολή # 
1 01/10/2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία/ανάθεση έργου (Κωδ. Προσκλ:8HON/ΟΠΣ 379392)
2 08/09/2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία/ανάθεση έργου (Κωδ. Προσκλ:7HON/ΟΠΣ 379392)
3 01/07/2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 6HON/ΟΠΣ 379392)
4 01/07/2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 5HON/ΟΠΣ 379392)
5 02/06/2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία/ανάθεση έργου (Κωδ. Προσκλ:4HON/ΟΠΣ 379392)
6 10/04/2014 - Δελτίο Τύπου – Πίνακας Κατάταξης 80 ωφελουμένων
7 03/03/2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 3HON/ΟΠΣ 379392)
8 20/01/2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 2HON/ΟΠΣ 379392)
9 01/11/2013 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 1HON/ΟΠΣ 379392)
10 01/09/2012 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου συνεργατών (Κωδ.Προσκλ: 1ΗΟΝ/ΟΠΣ 375633)