Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας στους 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας Β' Κύκλος

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης HONESTY αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο «Κατάρτιση ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας στους 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας» η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας -, Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Το πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνει :

i. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών όπου θα περιέχονται: 
    100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και
    20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
ii. Δωρεάν Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ).

 

Θεματικές Ενότητες
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α. 
10 ώρες
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα 20 ώρες

Δεξιότητες πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων)

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I
  1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II
  1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III
  1. Eπεξεργασία Εγγράφου - Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
  5. Βάσεις Δεδομένων – Access
90 ώρες

 

Δικαιολογητικά
1. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο
2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
3. Τον αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη δράση
4. Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής

 

Υποβάλετε Αίτηση Ενημέρωσης

banner-koinofeli-b-kyklos