Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα με τίτλο «Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας στους 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας».

Ωφελούμενοι –Δικαίωμα συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στους 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄αριθμ.7/2016 Δημόσια πρόσκληση και τον με αριθμ. Πρωτ. 70975/16.09.2016 Οδηγό Εφαρμογής του ΟΑΕΔ.

Περιλαμβάνει :

i. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει:
    100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και
    20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
ii. Δωρεάν Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ).

Θεματικές Ενότητες
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α. 
10 ώρες
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα 20 ώρες

Δεξιότητες πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων)

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I
  1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II
  1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III
  1. Eπεξεργασία Εγγράφου - Word
  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint
  5. Βάσεις Δεδομένων – Access
90 ώρες

Υποβάλετε Αίτηση Ενημέρωσης

καταρτιση ωφελουμενων κοινωφελους εργασιας, honesty koinofeli ergasia