Πρόγραμμα εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 (2015-16)

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2015-16».

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εργαζόμενων της επιχείρησης στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι:

-    Η επιχείρηση να μην απασχολεί συνολικά πάνω από 25 εργαζόμενους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους
-    Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν να είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. (να έχουν ένσημα)

 

Όροι προγράμματος:

 

-    Ωφελούμενοι θα είναι οι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ
-    Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες (κυρίως 10 απογεύματα) εκτός ωραρίου εργασίας.

-    Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής του εργαζόμενου ανάλογα με το  αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

-    Η επιδότηση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι 160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο-καταρτιζόμενο.

 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ