10/04/2014 - Δελτίο Τύπου - Πίνακας κατάταξης των 80 ωφελούμενων

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση Δήμου Ξάνθης» Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών του δήμου Ξάνθης», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, ανακοινώνει ότι σήμερα 10/04/2014 αναρτήθηκε στο site της Α.Σ «Απασχόληση Δήμου Ξάνθης» ο πίνακας κατάταξης των 80 ωφελούμενων που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου και τον πίνακα κατάταξης

ΕΔΩ