Υπηρεσίες Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Όνεστι (Honesty).

 

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Τουρισμού 2016 για άνεργους νέους έως 29 ετών.

Δείτε περισσότερα για το παραπάνω πρόγραμμα εδώ.

 

Πρόγραμμα εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν ένα έως εικοσιπέντε άτομα.

Δείτε περισσότερα για το παραπάνω πρόγραμμα εδώ.

 

Απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας.

Δείτε περισσότερα για το παραπάνω πρόγραμμα εδώ.

 

Εκπαίδευσηέξ ρέι τιούτορ (X Ray Tutor 3).

Δείτε περισσότερα για το παραπάνω πρόγραμμα εδώ.