Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ηλικίες έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού.

 

Ανακοινώθηκε ο Β΄ Κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

 

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 6.650 άνεργοι νέοι έως 29 ετών.

 

Περιλαμβάνει:

θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών.

πρακτική άσκηση 420 ωρών.

υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Για τους αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ 2458 ευρώ.

για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2248 ευρώ.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Κυριακή 10 απριλίου 2016.