Σεμινάριο για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το ΚΕΚ Όνεστι (HONESTY), διοργανώνει προγράμματα προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ).

 

Αναλυτικά παρακάτω.

 

Διάρκεια Σεμιναρίου.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι διάρκειας 105 ωρών και έχουν ως στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι καταρτιζόμενοι, μετα το τέλος του κύκλου κατάρτισης, να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση που διοργανώνει το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, για την απόκτηση άδειας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.

 

Ποιούς αφορά το σεμινάριο.

- Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται ως φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειας τους.
- Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.
- Τους υπεύθυνους καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
- Όλους τους ανέργους που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα ιδιωτικής φύλαξης.
- Αυτούς που έχει λήξη η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα.

 

Θεματολογία του σεμιναρίου

Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
•    Ποινικός κώδικας.
•    Ποινική δικονομία.
•    Ειδικοί ποινικοί νόμοι.
•    Εισαγωγή στην ασφάλεια.
•    Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.
•    Ανταπόκριση σε περιστατικά.
•    Ασφάλεια εγκαταστάσεων.
•    Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
•    Προστασία προσώπων.
•    Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων.
•    Παροχή πρώτων βοηθειών.